Methodwizard Kabiliyet ve Özellikleri

admin Admin 0 Comments

Web-Tabanlı Yazılım Methodwizard programı, web tabanlı bir yazılım olup, server veya son kullanıcı bilgisayarlarına kurulum yapılabilmektedir. Kurulum sonrası, bilgisayarların web tarayıcılarından program başlatılarak kullanılmaktadır. Yazılım tüm web tarayıcılar ile uyumludur. Operasyon Video Analizi Operasyonun video analizi yapılarak, değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA) operasyonların sınıflandırılması yapıla-bilmektedir. Bu veriler ile operasyon içerisinde iyileştirme yapılması gereken noktalar …

İş Analizi

admin Admin 0 Comments

Methodwizard İş Analizi Modülü; satış siparişleri ve operasyon sayfalarına girilen süre bilgilerini baz alarak, bölüm, hat, istasyon bazında anlık eleman kaynak ihtiyacını analiz etmektedir. Fabrika çalışma saatleri için farklı vardiya şablonları oluşturulmakta ve kapasite ihtiyacına göre uygun vardiya şablonlarının seçilmesi sağlamaktadır. İş analizi modülü, üretimde çalışan mavi yaka operatörlere ait operasyon sayfalarındaki ana ve yardımcı operasyonların önceliklendirilmesi, mavi yaka operatör …

Değer Analizi

admin Admin 0 Comments

Günümüzde üretim şirketleri, artan rekabet neticesinde, sürekli verimliliklerini arttırmak ve ürün maliyetlerinde büyük etkisi olan işçilik sürelerini düşürmek zorundadırlar. Ancak işçilik sürelerinin düşürülmesi için bazı analiz araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlardan bir tanesi video kayıt yöntemi ile operasyonun kayıt altına alınması ve sonrasında bu videonun analiz edilerek, değer yaratan, yarı değer yaratan ve değer yaratmayan işlerin sınıflandırılması yöntemidir. Katma Değeri …

Operasyon Sayfaları

admin Admin 0 Comments

İnsan gücünün fazla kullanıldığı üretim şirketleri için mavi yaka personelin yönetimi, ürün maliyeti açısından, hayati bir önem taşımaktadır. Bu yüzden işveren, her an personelinin gelen siparişe göre, doğru ve hatasız iş yaptığından emin olmak ister. Bu karmaşık yapıyı sadeleştirmek ancak doğru tanımlamalarla mümkün olmaktadır. Bu tanımlamaların yapılacağı ve çalışanı yönlendirecek kaynak Operasyon Sayfaları’dır. Diğer bir ifadeyle; Bir işin nasıl doğru …

Operasyon Sayfası Hazırlama ve Değer Analizi

admin Admin 0 Comments

Operasyon sayfası nedir, nasıl hazırlanır? • İşin nasıl yapılacağını, aşamaları ile görsel fotoğraflar kullanarak tarif eder. • Fabrikanın hangi bölümünde, hattında ve istasyonunda yapılacağını adresler. • Operasyon süre bilgisini içerir. • Operasyonda, hangi malzemeden kaç adet kullanılacağını belirtir. • Operasyonun hangi ürünlerin imalatında yapılması gerektiği bilgisini içerir. • Operasyon sayfasında yapılan revizyon bilgisini içerir. • Kullanılacak malzemenin, istasyondaki raf adres …