Methodwizard Kabiliyet ve Özellikleri

admin Admin 0 Comments

Web-Tabanlı Yazılım
Methodwizard programı, web tabanlı bir yazılım olup, server veya son kullanıcı bilgisayarlarına kurulum yapılabilmektedir. Kurulum sonrası, bilgisayarların web tarayıcılarından program başlatılarak kullanılmaktadır. Yazılım tüm web tarayıcılar ile uyumludur.
Operasyon Video Analizi
Operasyonun video analizi yapılarak, değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA) operasyonların sınıflandırılması yapıla-bilmektedir. Bu veriler ile operasyon içerisinde iyileştirme yapılması gereken noktalar tespit edilebilir ve kayıpların önlenmesi için Kaizen, 5S gibi süreç iyileştirme faaliyetleri planlanabilir.
Manuel ve Otomatik Operasyon Sayfası Hazırlama
Her ürün ve alt gruba bağlı operasyonlar için değer analizi modülünden bağımsız olarak manuel operasyon sayfalarının oluşturulması mümkündür.
Ayrıca, değer analiz modülü ile oluşan verilerin tek tuşla diğer ekranlara aktarılması ve operasyon sayfalarının otomatik hazırlanması da mümkündür.
Veri Tabanına Kayıt
Yeni oluşturulan operasyon sayfası kayıtları, SQL veri tabanına kaydedilmektedir. Oluşturulan kayıtlardan, ürün ve istasyon filtreleri kullanılarak, ürünlerin imalatı için harcanan toplam adam.dk süreleri ve operasyonel kayıp yüzdeleri raporlanabilmektedir. Bu veriler ERP sistemlerine girdi olarak kullanılabilmektedir.
Revizyon Takibi
Operasyon sayfalarından yapılan değişiklikler, sayfa üzerinde otomatik revizyon kaydı oluşturmaktadır. Revizyon işlemleri içerisinde, operasyon sayfasının değişiklik açıklama bilgileri, hangi tarihte kim tarafından oluşturulduğu, kim tarafından onaylandığı ve iyileştirmeler sonucunda ne kadar süre kazanıldığı bilgileri gösterilmektedir. Bu kayıtlar ile çalışanların yapmış olduğu değişiklikler ve iyileştirmeler sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu veriler ayrıca ölçülebilir göstergeler olarak çalışanlar hedef olarak atanabilir.
Onay Mekanizması
Oluşturulan operasyon sayfalarının kontrollü onayı için onay mekanizması mevcuttur. Taslak olarak oluşturulan operasyon sayfaları, onay yetkisi bulunan sorumlunun iş listesine düşmektedir. İş listesi içerisinden operasyon sayfası detayları kontrol edilerek, onaylanabilir veya reddedilebilir. Onaylanan doküman “onaylı” duruma, reddedilen döküman ise, tekrar “taslak” durumuna geçmektedir.Revizyon işlemleri için de aynı işlem tekrarlanmaktadır.
Rol Bazlı Yetkilendirme
Methodwizard programı, aynı anda birçok kullanıcı tarafından kullanılabildiği için kullanıcıların veri tabanındaki bilgilere ve ekranlara erişimi yetkiye tabi tutulmuştur. Tanımlanan rollere, yetkiler atanmakta ve bu rollerde kullanıcılara tanımlanarak rol bazlı yetkilendirme oluşturulmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir